ID bài viết : S500060715 / Sửa lần cuối : 06/04/2011

Có thể thay pin tích hợp không?

Thay pin tích hợp.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không được. Vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành Sony gần nhất.