ID bài viết : S500060715 / Sửa lần cuối : 06/04/2011

Có thể thay pin tích hợp không?

Thay pin tích hợp.

    Không được. Vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành Sony gần nhất.