ID bài viết : S500060952 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Wi-Fi ready là gì?

Về Wi-Fi ready.

    Đầu đĩa có thể kết nối với mạng không dây bằng cách kết nối qua bộ adapter USB LAN không dây (USB Wireless LAN Adapter) UWA-BR100.