ID bài viết : S500060952 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Wi-Fi ready là gì?

Về Wi-Fi ready.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đầu đĩa có thể kết nối với mạng không dây bằng cách kết nối qua bộ adapter USB LAN không dây (USB Wireless LAN Adapter) UWA-BR100.