ID bài viết : S500060727 / Sửa lần cuối : 18/04/2011

Các loại đối tượng nào không thích hợp cho Sweep Panorama (chụp quét toàn cảnh)?

Loại đối tượng không thích hợp cho Sweep Panorama.

  Sweep Panorama không thích hợp cho các tình huống sau.
  • Đối tượng di chuyển với vận tốc cao
  • Đối tượng quá gần máy ảnh
  • Khi có các đối tượng mà các điểm lấy nét quá tách rời các đối tượng khác
  • Hình ảnh với các điểm lặp lại như bầu trời, bãi biển cát hoặc bãi cỏ
  • Hình ảnh thay đổi liên tục như sóng hoặc thác nước
  • Các nguồn sáng đặc biệt như mặt trời hoặc đèn