ID bài viết : S500060710 / Sửa lần cuối : 06/04/2011

Khắc phục như thế nào khi thông báo "Connected USB" không xuất hiện?

  Thông báo "Connected USB" không xuất hiện.
  Kiểm tra các mục sau:
  • Giắc cắm USB của máy nghe nhạc không được kết nối đúng với máy tính. Tháo kết nối ra khỏi máy nghe nhạc và sau đó gắn lại.
  • Nếu người dùng đang sử dụng USB HUB, kết nối máy nghe nhạc trực tiếp với  giắc cắm USB của máy tính.
  • Nếu người dùng muốn dùng USB HUBs, có thể dùng USB HUBs với biểu tượng USB và nguồn tự có. (Tất cả USB HUBs với chứng nhận biểu tượng USB không nhất thiết đảm bảo hoạt động bình thường với máy.)
  • Nếu đang chạy phần mềm khác trên máy tính, đợi trong giây lát và kết nối lại máy nghe nhạc. Nếu vẫn chưa khắc phục được, tháo máy nghe nhạc ra khỏi máy tính và khởi động lại máy tính.
  • Nếu người dùng sạc máy nghe nhạc không sử dụng trong một khoảng thời gian dài, máy tính có thể không nhận biết được máy nghe nhạc hoặc không có gì xuất hiện trên màn hình. Sạc máy nghe nhạc khoảng 5 phút, và máy sẽ hoạt động được.