ID bài viết : S500060464 / Sửa lần cuối : 17/02/2011

Làm cách nào để thiết lập mã PIN trong lần cài đặt ban đầu?

Thiết lập mã PIN trong lần cài đặt ban đầu.

    Để thiết lập mã PIN, hãy sử dụng các phím số trên điều khiển từ xa để nhập vào bốn chữ số (trong khoảng từ 0-9).

    Chú ý: Sự kết hợp của bốn số 0 (0000) không được xem là một mã PIN hợp lệ.