ID bài viết : S500060511 / Sửa lần cuối : 11/03/2011

Nên chọn "Table-Top Stand" (Chân đế đặt trên bàn) hay "Wall Mount/Floor Stand" (Giá đỡ treo tường) trong quá trình cài đặt ban đầu?

Chọn "Table-Top Stand" (Chân đế đặt trên bàn) hay "Wall Mount/Floor Stand" (Giá đỡ treo tường) trong quá trình cài đặt ban đầu.

    Vui lòng chọn "Table-Top Stand" khi bạn sử dụng chân đế đặt trên bàn kèm theo máy.