ID bài viết : S500060245 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng DPC là gì?

Chức năng DPC.

  DPC (Digital Pitch Control) là một chức năng để thay đổi tốc độ phát lại mà không cần phải thay đổi độ cao âm thanh.
  Bạn có thể điều chỉnh tốc độ phát lại trong một phạm vi từ 0,25 lần đến 3,00 lần tốc độ thông thường.

  Bạn có thể điều chỉnh bằng phương pháp dưới đây.

  1. Thiết lập công tắc DPC (SPEED)/KEY CTRL ở phía sau của máy ghi âm IC về ON.
  2. Ấn hay trên nút điều khiển trong khi phát lại để vào chế độ thiết lập.
  3. Ấn  hay trên nút điều khiển để điều chỉnh tốc độ phát lại.

   trên nút điều khiển: Giảm tốc độ đi khoảng 0,05 lần mỗi lần nút này được ấn (x0,25 đến x1,00)
   trên nút điều khiển: Tăng tốc độ lên khoảng 0,10 lần mỗ lần nút này được ấn (x1,00 đến x3,00)

  Ấn và giữ  hay trên nút điều khiển để thay đổi tốc độ một cách liên tục.
  Thiết lập là x0,70 khi bạn mua máy ghi âm IC.