ID bài viết : S500060343 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Phần mềm Sound Organizer hỗ trợ các ngôn ngữ gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phần mềm Sound Organizer hỗ trợ các ngôn ngữ.


Ứng dụng Sound Organizer hỗ trợ các ngôn ngữ sau.

 1. English (Anh)
 2. French (Pháp)
 3. German (Đức)
 4. Italian (Ý)
 5. Japanese (Nhật)
 6. Korean (Hàn Quốc)
 7. Russian (Nga)
 8. Simplified Chinese (Trung Quốc)
 9. Spanish (Tây Ban Nha)
 10. Thai (Thái Lan)
 11. Traditional Chinese (Trung Quốc truyền thống)