ID bài viết : S500059705 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Đề xuất về nơi xem hoặc vị trí để xem video 3D?

Đề xuất nơi xem hoặc vị trí để xem video 3D.

    Những yêu cầu dưới đây là để xem được video 3D tối ưu:
    • Ngồi trực tiếp phía trước màn hình của TV một khoảng cách khoảng 3 lần chiều cao màn hình TV.
    • Mặt màn hình TV đến  kính 3D gần đến mức với với vị trí của màn hình. Xem màn hình TV trong khi nghiêng đầu có thể dẫn đến một hình ảnh kép.

    Sau đây là lược đồ hiển thị phạm vi xem của cả một TV Sony với một 3D transmitter và một 3D-Ready với một transmitter tùy chọn.

    /attachments/406409/png62109.png