ID bài viết : 00076867 / Sửa lần cuối : 27/05/2014In

Xuất hiện các đường sọc dọc trên màn hình khi đang xem 3D?

  Thực hiện các bước sau nếu các đường sọc xuất hiện khi xem một chương trình hay một bộ phim 3D:

  1. Thay đổi thiết lập 3D Depth Adjustment (Điều chỉnh Độ sâu 3D) của TV từ chế độ Auto sang Fixed.
   1. Bấm nút Home. 
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Picture & Display
   4. Chọn 3D Setting.
   5. Chọn 3D Depth Adjustments
   6. Chọn Fixed
  2. Sau khi chọn chế độ  Fixed, điều chỉnh thiết lập của 3D Depth Adjustment. Chọn khoảng từ -2 tới +2 sao cho phù hợp nhất với nội dung đang xem và môi trường bên ngoài. Bạn nên thử từng thiết lập để tìm ra chế độ thích hợp.

   LƯU Ý: Bạn nên thay đổi thiết lập này khi điều kiện xem 3D thay đổi.3D Depth Adjustment (Điều chỉnh Độ sâu 3D) của TV từ chế độ Auto sang Fixed.

   1. Bấm nút Home. 
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Picture & Display
   4. Chọn 3D Setting.
   5. Chọn 3D Depth Adjustments
   6. Chọn Fixed
  3. Sau khi chọn chế độ  Fixed, điều chỉnh thiết lập của 3D Depth Adjustment. Chọn khoảng từ -2 tới +2 sao cho phù hợp nhất với nội dung đang xem và môi trường bên ngoài. Bạn nên thử từng thiết lập để tìm ra chế độ thích hợp.

   LƯU Ý: Bạn nên thay đổi thiết lập này khi điều kiện xem 3D thay đổi.