ID bài viết : S500059694 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Máy ảnh có chức năng chống mờ không?

Chức năng chống mờ.

    Không có. Hệ thống E-mount thông qua hệ thống chống mờ trong ống kính.

    Lưu ý: Ống kính tiêu cự dài (SEL16F28) không được trang bị chức năng chống mờ.