ID bài viết : S500059662 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các cạnh của hình ảnh bị bóp méo lúc chụp ảnh ở phía góc rộng (wide-angle) của ống kính zoom. Tại sao lại bị như vậy?

Các cạnh của hình ảnh bị bóp méo lúc chụp ảnh ở phía góc rộng (wide-angle side) của ống kính zoom.

  Do tính chất quang học của ống kính rộng,các cạnh của hình ảnh có thể có xu hướng bị bóp méo ở phía góc rộng tùy thuộc vào đối tượng. Nếu nổi bật, hãy đặt đối tượng ở trung tâm của hình ảnh, hoặc sử dụng ống kính chụp từ xa.

  Xem trang dưới đây để xem hình ảnh mẫu.
  Phía góc rộng (Wide-angle side)

  site/support/attachments/403632/dsc_wide.jpg

  Dùng ống kính chụp từ xa (Telephoto side)
  site/support/attachments/403632/dsc_wide.jpg