ID bài viết : S500059662 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các cạnh của hình ảnh bị bóp méo lúc chụp ảnh ở phía góc rộng (wide-angle) của ống kính zoom. Tại sao lại bị như vậy?

Các cạnh của hình ảnh bị bóp méo lúc chụp ảnh ở phía góc rộng (wide-angle side) của ống kính zoom.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Do tính chất quang học của ống kính rộng,các cạnh của hình ảnh có thể có xu hướng bị bóp méo ở phía góc rộng tùy thuộc vào đối tượng. Nếu nổi bật, hãy đặt đối tượng ở trung tâm của hình ảnh, hoặc sử dụng ống kính chụp từ xa.

Xem trang dưới đây để xem hình ảnh mẫu.
Phía góc rộng (Wide-angle side)

site/support/attachments/403632/dsc_wide.jpg

Dùng ống kính chụp từ xa (Telephoto side)
site/support/attachments/403632/dsc_wide.jpg