ID bài viết : S500059565 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

WALKMAN: Cách tìm số seri?

Tìm số seri của WALKMAN.

  Tìm số seri máy WALKMAN:
  1. Trên mặt sau của máy WALKMAN 
  2. Trên hộp sản phẩm WALKMAN
  3. Trên hóa đơn mua hàng hoặc phiếu thu 

  Trên mặt sau của máy WALKMAN
  Số seri của một sản phẩm thường là 7 số in trên mặt sau của nhãn.
  /support/attachments/394799/wmbar.JPG

  Trên hộp sản phẩm WALKMAN 
  Nếu bạn vẫn còn giữ lại hộp ban đầu. Số seri có thể được tìm thấy trên mã vạch dán vào hộp.
  /support/attachments/394799/wmbar.JPG  

  Trên hóa đơn mua hàng hoặc phiếu thu
  Hóa đơn mua sản phẩm hoặc phiếu thu có thể có ghi số seri của máy.