ID bài viết : S500059400 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Máy ảnh có thể được sử dụng dưới biển không?

Sử dụng máy ảnh dưới biển.

    Vâng, có thể. Vui lòng tham khảo hướng dẫn để làm sạch máy ảnh sau khi dùng dưới biển.

     

    Lưu ý: KHÔNG để máy ảnh trong nước muối hoặc tiếp xúc với nước muối vì nó có thể gây ra suy thoái của các hoạt động chống nước, một sự ăn mòn hay đổi màu.