ID bài viết : S500059168 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể sạc pin?

Pin không thể sạc.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng kiểm tra pin hoặc bộ chuyển đổi AC có được gắn đúng không.


Lưu ý: Khi máy quay đã bật, vui lòng tắt trước khi sạc.