ID bài viết : S500059168 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể sạc pin?

Pin không thể sạc.

    Vui lòng kiểm tra pin hoặc bộ chuyển đổi AC có được gắn đúng không.


    Lưu ý: Khi máy quay đã bật, vui lòng tắt trước khi sạc.