ID bài viết : S500059092 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Thẻ nhớ microSD có hoạt động được trên các thiết bị tương thích với thẻ nhớ microSDHC hay không?

Thẻ nhớ microSD có hoạt động trên các thiết bị tương thích thẻ nhớ microSDHC hay không.  

    Thẻ nhớ MicroSDHC sử dụng một hệ thống tập tin khác và các tiêu chuẩn từ thẻ nhớ MicroSD. Không thể sử dụng các thẻ nhớ  MicroSDHC trên các thiết bị tương thích với thẻ nhớ MicroSD. Sử dụng thẻ nhớ MicroSDHC trên thiết bị tương thích MicroSDHC.
    Các thiết bị tương thích MicroSDHC cũng tương thích ngược với các thẻ nhớ MicroSD.