ID bài viết : 00225005 / Sửa lần cuối : 15/03/2019

Thông tin về khả năng tương thích với Thẻ nhớ XQD Windows 8

  Về vấn đề hệ điều hành:

  • Windows 8 phải là cài đặt gốc trên máy tính của bạn.
  • Thiết bị có thể hoạt động không bình thường nếu đã nâng cấp lên Windows 8 từ một hệ điều hành khác.
  • Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.
  • Các sản phẩm này hỗ trợ Windows 8 và Windows 8 Pro.
  • Được xác minh chỉ hoạt động ở chế độ Máy tính để bàn.

  Ký hiệu:

  1. O : Tương thích
  2. - : Không tương thích
  Thẻ nhớ XQD 
  Mẫu máyKhả năng tương thích
  MRW-E80O
  QD-H16O
  QD-H32O
  QD-S32O
  QD-S64O


  Phần mềm ứng dụngPhiên bản Khả năng tương thích
  Trình điều khiển XQD tốc độ cao1.0.1O
  Trình điều khiển thiết bị XQD1.1.0O


  Lưu ý:
  Nói chung, tên hệ thống và tên các sản phẩm được sử dụng trên trang web này là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các nhà sản xuất hoặc nhà phát triển tương ứng.
  Tuy nhiên, các ký hiệu ™ hoặc ® sẽ không được sử dụng trên trang web này trong mọi trường hợp.