ID bài viết : 00225005 / Sửa lần cuối : 15/03/2019

Thông tin về khả năng tương thích với Thẻ nhớ XQD Windows 8

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Về vấn đề hệ điều hành:

  • Windows 8 phải là cài đặt gốc trên máy tính của bạn.
  • Thiết bị có thể hoạt động không bình thường nếu đã nâng cấp lên Windows 8 từ một hệ điều hành khác.
  • Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.
  • Các sản phẩm này hỗ trợ Windows 8 và Windows 8 Pro.
  • Được xác minh chỉ hoạt động ở chế độ Máy tính để bàn.

Ký hiệu:

  1. O : Tương thích
  2. - : Không tương thích
Thẻ nhớ XQD 
Mẫu máyKhả năng tương thích
MRW-E80O
QD-H16O
QD-H32O
QD-S32O
QD-S64O


Phần mềm ứng dụngPhiên bản Khả năng tương thích
Trình điều khiển XQD tốc độ cao1.0.1O
Trình điều khiển thiết bị XQD1.1.0O


Lưu ý:
Nói chung, tên hệ thống và tên các sản phẩm được sử dụng trên trang web này là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các nhà sản xuất hoặc nhà phát triển tương ứng.
Tuy nhiên, các ký hiệu ™ hoặc ® sẽ không được sử dụng trên trang web này trong mọi trường hợp.