ID bài viết : S500058751 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

HVL-F20AM hoặc HVL-F58AM sử dụng như bộ điều chỉnh wireless flash (chức năng Wireless Control) khi nó được kết nối với máy chụp ảnh sử dụng Off-Camera Cable (FA-CC1AM) và Off-Camera Shoe (FA-CS1AM) không?

    Sử dụng HVL-F20AM hoặc HVL-F58AM như một bộ điều chỉnh flash wireless (chức năng Wireless Control) khi kết nối với máy chụp ảnh sử dụng Off-Camera Cable (FA-CC1AM) và Off-Camera Shoe (FA-CS1AM).
     Chức năng Wireless Control không thể sử dụng khi kết nối với máy chụp ảnh sử dụng Off-Camera Cable (FA-CC1AM) và Off-Camera Shoe (FA-CS1AM). Nó sẽ tự động hủy và chức năng P-TTL flash metering sẽ được lực chọn.