ID bài viết : S500058519 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể tăng tốc độ màn trập nhanh hơn 1/160 giây?

Tốc độ màn trập không thể được tăng lên một thiết lập nhanh hơn 1/160 giây.

    Khi đèn flash được mở, tốc độ màn trập nhanh nhất có sẵn là 1/160 giây; đây thường được gọi là tốc độ đồng bộ flash và là hoạt động bình thường. Đóng đèn flash để chụp ảnh bằng cách sử dụng một tốc độ màn trập nhanh hơn.
    Nếu bạn đang sử dụng một đèn flash bên ngoài, sau đó lần đầu tiên đặt nó vào tốc độ cao chế độ Sync (HSS). Các chế độ đèn flash HSS cho phép bên ngoài để làm việc với tốc độ màn trập cao hơn. Nếu đèn flash bên ngoài đã được thiết lập để chế độ HSS, sau đó hãy chắc chắn rằng đèn flash là chỉ thẳng về phía trước; HSS không thể được sử dụng khi đèn flash bên ngoài là chỉ trở lên, trái, hoặc phải.