ID bài viết : S500057430 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Vì sao vỏ TV có phát ra tiếng kêu?

Về các tiếng kêu lạ từ vỏ TV.

    Thay đổi nhiệt độ của phòng vài lần có thể làm cho vỏ của TV bị giãn nở, gây ra tiếng kêu.

    Chú ý: Đây không phải là một truc trặc của TV.