ID bài viết : S500056622 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào để cài đặt cân bằng trắng?

Việc cài đặt cân bằng trắng.

    Bằng cách cài đặt cân bằng trắng thành chế độ Auto , máy ảnh sẽ chỉnh cân bằng trắng một cách tự động. Bạn có thể ghi một ảnh với một tông màu tự nhiên trong mọi hoàn cảnh. 

    Để đảm bảo màu sắc được tái tạo lại đúng, vui lòng cài cân bằng trắng theo nguồn ánh sáng (ánh sáng ban ngày, có mây, đèn huỳnh quang hoặc v.v).