ID bài viết : S500056614 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể dùng bộ lọc UV để bảo vệ ống kính không?

Sử dụng bộ lọc UV để bảo vệ ống kính

    Hãy dùng dụng cụ bảo vệ MC để bảo vệ ống kính.