ID bài viết : S500056609 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao máy ảnh và pin lại nóng?

Máy ảnh và pin lại nóng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điều này là do điện năng tiêu thụ trong máy ảnh được chuyển hóa thành nhiệt. Đó không phải là sự cố. .