ID bài viết : S500056431 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Đâu là sự khác biệt giữa từng thức AF ?

Về sự khác biệt giữa từng thức AF .

  Single AF (S AF):
  Thức này rất hữu ích khi chụp các đối tượng cố định.  Tiêu cự không được điều chỉnh trước khi Shutter được bấm và giữ một nửa. KHi Shutter  được bấm và giữ một nửa và khoá AF được đóng hoàn toàn và tiệu cự được khoá.
  Cài đặt mặc định là Single AF.

  Monitoring AF (M AF):
  Thứ này rút ngắn thời gian cần thiết để tập trung.  Máy ảnh có thể tự động điều chỉnh tiêu cự trước khi Shutter is được bấm và giữ một nửa, cho phép bạn tạo hình ảnh với tiêu cự đã được điều chỉnh sẵn.  KHi Shutter  is được bấm và giữ một nửa và khoá AF được đóng hoàn toàn và tiêu cự cũng khoá.
  Pin có thể hết nhanh hơn trong Single AF mode.
  Chú ý: Thức AF không hoạt động khi Face Detection được cài đặt On.