ID bài viết : S500056359 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các yêu cầu hệ thống để chuyển ảnh từ Memory Stick đến máy tính sử dụng Macintosh với cáp USB là gì?

Về các yêu cầu hệ thống để chuyển ảnh từ Memory Stick đến máy tính sử dụng Macintosh với cáp USB.

  Sau đây là các yêu cầu hệ thống cho máy tính sử dụng Macintosh.

  Hệ điều hành: Mac OS 9.1/9.2/X (v10.1/10.2/10.3/10.4)
  Thiết bị: Đầu cắm USB có trước như một tiêu chuẩn

  Chú ý:
  - phần mềm điều khiển USB là có sẵn trong Hệ điều hành, nên người dùng không cần cài đặt nó từ CD-ROM. Người dùng có thể chuyển ảnh chỉ với thao tác kết nối máy ảnh đến máy tính sử dụng cáp USB.
  - Trong hệ điều hành Mac X (v10.1~10.1.5), hãy thao tác quy trình từ "Image Capture".
  - ITrong hệ điều hành Mac X (v10.2 hoặc cao hơn), hãy thao tác quy trình từ "iPhoto".
  - Hoạt động là không được đảm bảo nếu có hai thiết bị USB trở lên (trừ chuột và bàn phím) nối với máy tính hoặc một USB hub được sử dụng. 

 • Hoạt động là không được đảm bảo cho tất cả các môi trường khuyến nghị đề cập đến ở trên..