ID bài viết : S500056111 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao không thể bảo vệ hình ảnh?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không thể bảo vệ hình ảnh.

Có thể là do công tắc Write-Protect trên thẻ nhớ Memory Stick is được cài đặt sang Lock. Để xử lí, bạn hãy lấy thẻ nhớ Memory Stick ra và cài đặt công tắc Write-Protect sang Unlock.