ID bài viết : S500055907 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao hình ảnh xuất ra từ jack cắm HDMI OUT không hiển thị đúng tỉ lệ?

Hình ảnh từ jack cắm HDMI OUT không hiển thị đúng tỉ lệ.

    Bạn có thể cần thay đổi thiết lập tỉ lệ trên TV được kết nối hoặc máy chiếu. Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của nó để có thông tin chi tiết.