ID bài viết : 00277423 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại loa không dây

  Lưu ý:

  • Một số mẫu máy có chức năng khởi động lại giống như chức năng khôi phục cài đặt gốc.
  • Cách thức khôi phục cài đặt gốc khác nhau tùy theo sản phẩm. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp (Hướng dẫn sử dụng) của mẫu sản phẩm.
  • Thao tác khôi phục cài đặt gốc loa sẽ không xóa thông tin ghép nối.
  • Các cài đặt âm lượng, âm thanh hoặc các chức năng khác có thể thay đổi sau khi bạn khôi phục cài đặt gốc loa.

  Cách khôi phục cài đặt gốc (khởi động lại) loa không dây:

  Nếu loa không dây của bạn có nút RESET

  SRS-XB12 / SRS-XB20 / SRS-XB21 / SRS-XB22 / SRS-XB30 / SRS-XB31 / SRS-XB32 / SRS-XB40 / SRS-XB41

  Nếu loa không dây của bạn không có nút RESET

  SRS-XB13 / SRS-XB23 / SRS-XB33 / SRS-XB43 / SRS-XE200 / SRS-XE300 / SRS-XG300 / SRS-XP500 / SRS-XP700 / SRS-XV900


  Nếu sau khi khôi phục cài đặt gốc mà sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử cài đặt lại loa không dây.

  LƯU Ý: Cài đặt lại loa sẽ thiết lập lại điều chỉnh âm lượng, v.v. về lại cài đặt gốc và xóa tất cả thông tin ghép nối (đăng ký thiết bị). Do vị trí các nút trên loa khác nhau tùy theo từng sản phẩm, vui lòng xem thông tin chi tiết trong hướng dẫn sử dụng đi kèm.

  Cách cài đặt lại loa không dây:

  Các bước cài đặt lại khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm. Nếu mẫu sản phẩm của bạn không được liệt kê bên dưới, vui lòng tham khảo Hướng dẫn trợ giúp (Hướng dẫn sử dụng) của mẫu sản phẩm.

  SRS-XB12 / SRS-XB20 / SRS-XB21 / SRS-XB22 / SRS-XB30 / SRS-XB31 / SRS-XB32 / SRS-XB40 / SRS-XB41

  SRS-XB13 / SRS-XB23 / SRS-XB33 / SRS-XB43 / SRS-XE200 / SRS-XE300

  SRS-XG300

  SRS-XP500 / SRS-XP700 / SRS-XV900