ID bài viết : 00199945 / Sửa lần cuối : 20/03/2019

Cách xóa thông tin đã đăng ký của tất cả các thiết bị được ghép nối với loa không dây.

Liệu có thể chỉ xóa một bộ thông tin ghép nối được không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Loa không dây không hỗ trợ chỉ xóa một bộ thông tin ghép nối. Bạn cần xóa tất cả thông tin ghép nối bằng cách khởi chạy loa.

QUAN TRỌNG: Vì sau đó, tất cả các cài đặt của loa không dây sẽ trở về cài đặt gốc nên bạn phải xóa toàn bộ cài đặt mạng và thông tin ghép nối.

Xem bên dưới để biết cách xóa thông tin ghép nối bằng cách đặt lại loa về cài đặt gốc:

Tên mẫu máy

Hướng dẫn sử dụng

CAS-1
 1. Tắt thiết bị.
 2. Nhấn và giữ nút chế độ chờ(bật/chế độ chờ) của thiết bị trong hơn 10 giây trong khi thiết bị tắt và đèn LED phía trên bộ điều khiển âm lượng sẽ nhấp nháy nhanh.
GTK-XB60
 1. Bật thiết bị.
 2. Nhấn và giữ nút FUNCTION Âm lượng_ PAIRING (GHÉP NỐI CHỨC NĂNG) và nút VOLUME - (ÂM LƯỢNG -) cùng một lúc trong hơn năm giây.
LF-S50G
 1. Bật thiết bị.
 2. Nhấn và giữ nút tắt micrô(tắt micrô) cho đến khi cả bốn đèn LED trạng thái bật sáng màu cam.
LSPX-S1
 1. Bật thiết bị.
 2. Nhấn và giữ nút Âm lượng- và nút bật/chế độ chờ (nguồn) cùng một lúc trong năm giây.
SRS-BTD70
 1. Bật thiết bị.
 2. Nhấn và giữ nút VOLUME (ÂM LƯỢNG) - và nút INPUT/PAIRING (ĐẦU VÀO/GHÉP NỐI) cùng một lúc trong hơn năm giây.
SRS-X1
 1. Bật thiết bị.
 2. Nhấn và giữ nút trước(trước), nút chế độ chờ(nguồn) /ghép nốiPAIRING (GHÉP NỐI) và nút VOL + cùng một lúc trong hơn năm giây.

SRS-X11

 1. Bật thiết bị
 2. Nhấn và giữ nút nguồn, nút VOL - và nút VOL + cùng một lúc trong hơn năm giây.

SRS-X7
SRS-X9
SRS-X77
SRS-X88
SRS-X99

 1. Bật thiết bị.
 2. Chạm và giữ nút VOL - và nút ON/STANDBY (BẬT/CHẾ ĐỘ CHỜ) cùng một lúc trong hơn năm giây.

SRS-HG1
SRS-XB2
SRS-XB3

 1. Bật thiết bị.
 2. Nhấn và giữ nút POWER (NGUỒN) và nút VOLUME - (ÂM LƯỢNG -) cùng một lúc trong hơn năm giây.

SRS-XB10
SRS-XB20
SRS-XB30
SRS-XB40
SRS-ZR5
SRS-ZR7

 1. Bật thiết bị.
 2. Nhấn và giữ nút - (âm lượng) và nút nguồn(nguồn) / ghép nốiPAIRING (GHÉP NỐI) cùng một lúc trong hơn năm giây.

LƯU Ý: Tùy theo mẫu máy, loa không dây sau khi khởi chạy có thể vào chế độ chờ.