ID bài viết : 00261200 / Sửa lần cuối : 20/04/2021

Làm thế nào để sử dụng chế độ chia sẻ kết nối Wi-Fi ở băng tần 5GHz?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Giải pháp

  Để sử dụng chia sẻ kết nối Wi-Fi ở băng tần 5 GHz.

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Mạng và Internet → Điểm truy cập Internet không dây và phương thức nối → Điểm phát sóng di động.
  2. Nhấn vào Băng tần AP và chọn băng tần 5 GHz ưu tiên.
  3. Nhấn vào thanh trượt ở trên cùng để chuyển băng tần thành ON (BẬT) (màu xanh dương)

  Lưu ý: Ngay sau khi bắt đầu chia sẻ kết nối Wi-Fi, bạn không thể kết nối từ thiết bị khách trong tối đa 3 phút để kiểm tra tình trạng hiện diện của radar ở băng tần 5 GHz, vì vậy hãy kết nối sau khi thông báo "Điểm phát sóng di động 5 GHz" được hiển thị.

  Ngoài ra, nếu radar được phát hiện ở băng tần 5 GHz trong khi chia sẻ kết nối Wi-Fi, liên lạc giữa các thiết bị khách sẽ bị ngắt kết nối, nhưng sau một lúc, các thiết bị khách sẽ tự động kết nối lại.

  Trong cả hai trường hợp, chia sẻ kết nối Wi-Fi "ưu tiên băng tần 5 GHz" sẽ hoạt động ở băng tần 5 GHz nếu có một tần số có thể sử dụng được ở băng tần 5 GHz và sẽ hoạt động ở băng tần 2,4 GHz nếu tần số ở băng tần 5 GHz không thể sử dụng được.