ID bài viết : 00252635 / Sửa lần cuối : 05/01/2021

Bộ chỉnh âm trong Dolby Atmos sử dụng các tần số nào?

Tôi muốn biết các giá trị tần số của bộ chỉnh âm cho ứng dụng Nhạc. / Giá trị tần số của mỗi dải tần trong Bộ chỉnh âm đồ họa của Dolby Atmos là gì?

  Áp dụng cho

  • Xperia 1 
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5 
  • Xperia 5 II

  Giải pháp

  Sau đây là các tần số trung tâm cho 10 dải tần trong bộ chỉnh âm. 

  ( 47 / 230 / 470 / 840 / 1,3k / 2,3k / 3,8k / 5,8k / 9k / 14k [Hz] ) 

   

  Để thiết lập mức độ của mỗi dải tần số trong bộ chỉnh âm. 

  1. Mở Settings > Sound > Audio Settings (Cài đặt > Âm thanh > Cài đặt âm thanh).
  2. Chọn Dolby Atmos. Đảm bảo “Use Dolby Atmos” (Sử dụng Dolby Atmos) đã được bật.  
  3. Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) để mở Bộ chỉnh âm đồ họa. Sau đó, bạn có thể vuốt thanh trượt của mỗi dải tần để thiết lập mức độ dải tần. 

  LƯU Ý: Giá trị tần số của mỗi dải tần không xuất hiện trên màn hình thực tế của Bộ chỉnh âm đồ họa của Dolby Atomos. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo các giá trị tần số trong hình minh họa ở trên.