ID bài viết : 00065506 / Sửa lần cuối : 19/11/2021In

Cảnh phim được quay trong ánh sáng chói không phát mượt mà được.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Khi quay phim trong ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo, tốc độ màn trập của ống kính có thể sẽ tự động tăng. Điều này là để duy trì độ phơi sáng phù hợp khi quay trong môi trường sáng chói. Do đó, đôi khi cảnh phim sẽ không được mịn khi phát lại.

    Để giảm thiểu sự cố khi chụp trong môi trường sáng, hãy đặt chế độ thành Shutter Priority (Ưu tiên tốc độ màn trập) hoặc Manual Exposure (Phơi sáng bằng tay) để làm chậm tốc độ chụp hoặc sử dụng bộ lọc ND để giảm mức sáng khi có bộ lọc ND.

    QUAN TRỌNG: Nếu cần biết thông tin cụ thể về mẫu máy, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.