ID bài viết : 00255569 / Sửa lần cuối : 20/12/2020

Khi bộ pin và/hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC bị ngắt kết nối, các cài đặt ngày và các mục menu khác nhau sẽ quay về cài đặt gốc.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Các cài đặt có thể quay về cài đặt gốc nếu bộ pin và/hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC bị ngắt kết nối trước khi máy quay tắt hoàn toàn. Tắt máy quay và chờ đèn báo nguồn tắt hoàn toàn trước khi ngắt kết nối bộ pin và/hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC.

    Nếu các cài đặt không được lưu ngay cả khi bạn đã tắt máy quay đúng cách như đã nêu ở trên thì pin sạc tích hợp cho bộ nhớ trong có thể đã cạn điện hoàn toàn. Hãy thử sạc pin sạc tích hợp. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Sony.