ID bài viết : 00254586 / Sửa lần cuối : 26/11/2020

Những thẻ nhớ nào được hỗ trợ?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Máy quay hỗ trợ thẻ nhớ CFexpress Type A và thẻ nhớ SDXC(*).

    Các yêu cầu về thẻ nhớ sẽ khác nhau tùy thuộc vào định dạng quay phim. Để biết chi tiết, vui lòng xem phần Phương tiện ghi được đề xuất trong hướng dẫn sử dụng.

    (*) Thẻ nhớ SD 32GB trở xuống và thẻ nhớ SDHC không được hỗ trợ.