ID bài viết : 00248231 / Sửa lần cuối : 16/07/2020

Bên phải của tai nghe dùng để làm gì? (WF-XB700)

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Bạn chỉ có thể nói chuyện bằng micrô ở bên trái của tai nghe. Bên phải chỉ được dùng cho chức năng Sidetone (Âm phụ).

    LƯU Ý: Chức năng Sidetone (Âm phụ) là một tính năng giúp nói chuyện qua tai nghe dễ dàng hơn. Chức năng này giúp micrô của tai nghe thu nhận âm thanh và phát giọng nói của bạn một cách tự nhiên.