ID bài viết : 00248093 / Sửa lần cuối : 13/07/2020

Cách điều khiển Hệ thống rạp hát tại nhà bằng điều khiển từ xa của Tivi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể điều khiển Hệ thống rạp hát tại nhà bằng điều khiển từ xa của Tivi khi Hệ thống được kết nối thông qua cáp HDMI và chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) được bật. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau đây bằng điều khiển từ xa của Tivi:

  • Bật/Tắt nguồn - Bạn có thể Bật hoặc Tắt Tivi và Hệ thống rạp hát tại nhà sẽ Bậthoặc Tắt cùng lúc.

  • Điều chỉnh âm lượng - Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của Hệ thống rạp hát tại nhà khi Hệ thống được chọn trong phần cài đặt đầu ra âm thanh của Tivi.

  Nếu Hệ thống rạp hát tại nhà không bật cùng lúc với Tivi, hãy thử làm theo các bước sau đây:

  1. Tắt cả Tivi và Hệ thống rạp hát tại nhà.
  2. Bật Tivi bằng điều khiển từ xa của Tivi.
  3. Bật Hệ thống rạp hát tại nhà bằng điều khiển từ xa của Hệ thống rạp hát tại nhà.
  4. Tắt cả Tivi và Hệ thống rạp hát tại nhà bằng điều khiển từ xa của Tivi. Nếu bạn có thể tắt Tivi và Hệ thống rạp hát cùng lúc thì bạn cũng sẽ bật và tắt cả hai được vào lần tới.