ID bài viết : 00249786 / Sửa lần cuối : 10/02/2022In

Âm lượng của loa Sound Bar đột ngột thay đổi trong khi xem nội dung từ YouTube hoặc bộ chuyển tín hiệu.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Có thể khắc phục sự cố này bằng cách chuyển cài đặt A.VOL (Âm lượng tự động) thành On (Bật). Làm theo các bước sau đây để bật cài đặt:
  Lưu ý: Khi cài đặt A.VOL (ÂM LƯỢNG TỰ ĐỘNG) được đặt thành On (Bật), âm lượng sẽ tự động điều chỉnh tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào hoặc nội dung từ thiết bị được kết nối.

  Đối với HT-S20R / HT-S40R

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút MENU.
  2. Chọn AUDIO (ÂM THANH) → A.VOL (ÂM LƯỢNG TỰ ĐỘNG) → ON (BẬT).
   Lưu ý: Để chọn mục bạn muốn, hãy nhấn liên tục nút (lên), (dưới), hoặc ENTER. Bạn có thể quay lại màn hình trước đó bằng cách nhấn nút BACK.
  3. Nhấn nút MENU để tắt menu.

  Đối với HT-S400

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn giữ nút NIGHT trong hơn 5 giây.
  2. Khi cài đặt A.VOL (ÂM LƯỢNG TỰ ĐỘNG) xuất hiện trên màn hình phía trước, hãy chọn ON (BẬT) bằng cách nhấn nút âm lượng +/-.
  3. Chờ cho đến khi cài đặt hiển thị (ON (BẬT)) biến mất khỏi màn hình phía trước.