ID bài viết : 00237574 / Sửa lần cuối : 07/03/2021

Xperia Companion

  Cập nhật và sửa chữa phần mềm

  Xperia Companion không những cung cấp một cách dễ dàng để cài đặt bản cập nhật phần mềm mới, mà còn thực hiện sửa chữa phần mềm, một cách nhanh chóng và dễ dàng để giải quyết mọi vấn đề về hiệu suất hoạt động.

  Lưu ý
  • Bạn không thể sử dụng Xperia Companion để phục hồi nội dung trên các điện thoại thông minh Xperia từ năm 2019 trở đi. Vui lòng dùng Google Drive để sao lưu và phục hồi nội dung của bạn.
  • Vào tháng 06 năm 2020, chúng tôi đã kết thúc hỗ trợ cho chức năng “iCloud backup” (Sao lưu iCloud) được sử dụng để truyền dữ liệu từ điện thoại chạy hệ điều hành iOS sang điện thoại thông minh Xperia được phát hành từ năm 2018 trở về trước. Bạn vẫn có thể sử dụng chức năng “iTunes backup” (Sao lưu iTunes) để truyền dữ liệu từ điện thoại chạy hệ điều hành iOS sang điện thoại thông minh Xperia được phát hành từ năm 2018 trở về trước.

  • Vào tháng 02 năm 2021, chúng tôi đã kết thúc hỗ trợ các chức năng sau đây của Xperia Companion cho các phiên bản Windows 32 bit.

  • Sửa chữa phần mềm

  • Bản cập nhật phần mềm cho điện thoại thông minh Xperia được phát hành từ năm 2015 trở về trước

  Xperia Companion hiện khả dụng cho Windows và Mac OS. Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hướng dẫn cài đặt và yêu cầu hệ thống có liên quan.

   Xperia Companion cho Windows

  Xperia Companion cho Mac OS