ID bài viết : 00237574 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Xperia Companion

  Cập nhật và sửa chữa phần mềm

  Xperia Companion không những cung cấp một cách dễ dàng để cài đặt bản cập nhật phần mềm mới, mà còn thực hiện sửa chữa phần mềm, một cách nhanh chóng và dễ dàng để giải quyết mọi vấn đề về hiệu suất hoạt động.

  Lưu ý
  • Không thể sử dụng chức năng cập nhật phần mềm của Xperia Companion với điện thoại thông minh Xperia được phát hành vào tháng 5 năm 2022 trở về sau.
  • Đối với điện thoại thông minh Xperia được phát hành vào tháng 5 năm 2022 trở về sau, bạn sẽ cần phải định cấu hình cài đặt truyền dữ liệu trong điện thoại thông minh Xperia khi kết nối với máy tính. Sau khi kết nối điện thoại thông minh Xperia với máy tính của bạn bằng cáp USB, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB], sau đó chọn [Truyền tệp] cho [Sử dụng USB cho].
  • Từ tháng 06 năm 2020, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho chức năng “iCloud backup” (Sao lưu iCloud) dùng để chuyển dữ liệu từ điện thoại chạy hệ điều hành iOS đến điện thoại thông minh Xperia ra mắt trước năm 2018. Bạn vẫn có thể sử dụng chức năng “iTunes backup” (Sao lưu iTunes) để chuyển dữ liệu từ điện thoại chạy hệ điều hành iOS đến điện thoại thông minh Xperia ra mắt trước năm 2018.
  • Bạn không thể sử dụng Xperia Companion để phục hồi nội dung trên các điện thoại thông minh Xperia từ năm 2019 trở đi. Vui lòng dùng Google Drive để sao lưu và phục hồi nội dung của bạn.

  Xperia Companion hiện khả dụng cho Windows và Mac OS. Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hướng dẫn cài đặt và yêu cầu hệ thống có liên quan.

  Xperia Companion dành cho Windows

  Xperia Companion dành cho Mac OS