ID bài viết : 00231572 / Sửa lần cuối : 12/05/2020

Điều gì sẽ xảy ra nếu một bên tai nghe đã cạn pin trong khi bên kia vẫn còn?

    Bạn sẽ nghe thấy cảnh báo hướng dẫn bằng giọng nói “Low battery, please recharge headset” (Pin yếu, vui lòng sạc tai nghe) từ bên tai nghe có dung lượng pin thấp, sau đó bên tai nghe này sẽ tự động tắt. Trong trường hợp này, hãy đặt bên tai nghe vào hộp sạc. Bạn vẫn có thể dùng bên tai nghe còn pin.

    LƯU Ý:

    • Khi bạn chỉ nghe bằng một bên tai nghe, kênh âm thanh nổi trái và phải không được kết hợp, vì vậy, bạn sẽ chỉ nghe thấy âm thanh ở bên tai nghe đang hoạt động.
    • Khi cài đặt tính năng Google Assistant, bạn có thể cài đặt cảm biến cảm ứng ở trái hay phải của tai nghe để kích hoạt tính năng Google Assistant. Nếu cảm biến cảm ứng được gán nằm ở bên tai nghe có dung lượng pin thấp và cần được sạc, bạn sẽ không thể sử dụng tính năng Google Assistant khi chỉ sử dụng bên tai nghe không được gán.