ID bài viết : 00230033 / Sửa lần cuối : 12/05/2020

Tai nghe không phát ra âm thanh hoặc không hoạt động khi chỉ có một bên tai nghe không dây

    Nếu bạn đang sử dụng chức năng Google Assistant, tai nghe sẽ được thiết lập để sử dụng chỉ một bên tai trái (L) hoặc bên tai phải (R) (không phải cả hai bên). Nếu chỉ muốn sử dụng một bên tai nghe, bạn phải dùng đúng bên tai được cài đặt chức năng Google Assistant. Bạn không thể dùng riêng một bên tai không được cài đặt chức năng Google Assistant

    Nếu bạn muốn sử dụng bên tai còn lại, hãy thay đổi cài đặt của chức năng Google Assistant trên ứng dụng Sony | Headphones Connect để chuyển sang bên tai nghe bạn muốn.