ID bài viết : 00230017 / Sửa lần cuối : 21/02/2020

Không thể ghép nối tai nghe với thiết bị Bluetooth khác hoặc thiết bị Bluetooth thứ hai

  Nếu bạn muốn ghép nối tai nghe với một hoặc nhiều thiết bị Bluetooth khác, bạn cần thiết lập tai nghe sang chế độ ghép nối.

  Khi sử dụng kết nối NFC

  1. Bật chức năng NFC của thiết bị Bluetooth.
  2. Lấy cả tai nghe bên trái và bên phải ra khỏi hộp sạc.
  3. Xác nhận rằng đèn báo tai nghe đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh dương nhấp nháy.
  4. Để hộp sạc chạm vào thiết bị Bluetooth.
  5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình thiết bị Bluetooth để hoàn tất đăng ký và kết nối thiết bị.

  Khi kết nối với thiết bị không có NFC

  1. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
  2. Đeo tai nghe vào cả hai tai.
  3. Chạm vào cảm biến cảm ứng bên trái và bên phải cùng lúc trong khoảng 7 giây cho đến khi “Bluetooth Pairing” (Ghép nối Bluetooth) và hướng dẫn bằng giọng nói phát ra từ tai nghe bên trái.
  4. Chuyển chức năng Bluetooth của thiết bị Bluetooth thành ON (Bật).
  5. Chọn tên model của thiết bị được hiển thị trên thiết bị Bluetooth.
  6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình thiết bị Bluetooth để hoàn tất đăng ký và kết nối thiết bị.