ID bài viết : 00230404 / Sửa lần cuối : 28/02/2020

Chức năng DSEE HX Auto của headset không dây không hoạt động

    Nếu cài đặt Equalizer (Bộ chỉnh âm) được bật thì DSEE HX sẽ không hoạt động, ngay cả khi DSEE HX đang ở chế độ Auto (Tự động).
    Nếu bạn muốn sử dụng cài đặt DSEE HX Auto (DSEE HX tự động), hãy đảm bảo bạn đã tắt cài đặt Equalizer (Bộ chỉnh âm) thông qua ứng dụng “Sony | Headphones Connect”.

    LƯU Ý: Logo DSEE HX sẽ hiển thị trên màn hình ứng dụng “Sony | Headphones Connect” nếu DSEE HX được bật.

    bật dsee hx