ID bài viết : 00230404 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Chức năng DSEE HX Auto của tai nghe không dây không hoạt động

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

DSEE HX Auto sẽ không hoạt động khi Equalizer (Bộ chỉnh âm) đang bật.
Bạn có thể tắt cài đặt Equalizer (Bộ chỉnh âm) bằng ứng dụng Headphones Connect.