ID bài viết : 00230412 / Sửa lần cuối : 12/05/2020

Tai nghe tự động tắt trong khi thay đổi ngôn ngữ hướng dẫn bằng giọng nói.

    Tai nghe không dây tạm thời bị tắt nguồn trong khi thay đổi tập tin ngôn ngữ hướng dẫn bằng giọng nói.

    Tai nghe sẽ tự động bật lại sau khoảng 90 giây.