ID bài viết : 00231557 / Sửa lần cuối : 03/09/2019

Khi sử dụng tai nghe để nghe điện thoại, tôi không thể nghe được giọng nói của người gọi hay người gọi không thể nghe được giọng nói của tôi.

  Hãy làm theo các bước sau đây để phòng tránh sự cố:

  Khi người gọi không thể nghe được giọng của tôi trong cuộc gọi

  Khi sử dụng tai nghe để gọi điện thoại, nếu bạn không nói vào micrô hoặc nếu micrô rơi xuống phía sau lưng trong khi bạn bước đi, người gọi ở đầu bên kia sẽ rất khó có thể nghe được hay thậm chí là không nghe được giọng nói của bạn. Đảm bảo bạn luôn nói trực tiếp vào micrô trong quá trình sử dụng.

  Đeo tai nghe

  1. Micrô

  Khi không nghe được giọng nói của người gọi điện thoại

  Hãy tăng âm lượng cuộc gọi của tai nghe trong khi nghe điện thoại.

  LƯU Ý:

  • Âm lượng cuộc gọi và âm lượng phát nhạc có thể được điều chỉnh một cách độc lập.
  • Thay đổi âm lượng cuộc gọi không làm thay đổi âm lượng phát nhạc và ngược lại.