ID bài viết : 00230001 / Sửa lần cuối : 15/08/2019

Âm thanh tai nghe bị trễ khi xem video

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Do đặc tính của công nghệ không dây Bluetooth, có thể có độ trễ khi phát âm thanh trong khi xem video.
Ngoài ra, người nhận có thể nhận thấy một độ trễ ngắn trong khi phát nhạc hoặc khi thực hiện cuộc gọi,.