ID bài viết : 00229807 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Đèn báo tai nghe tắt ngay lập tức sau khi đặt tai nghe vào hộp sạc.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Mức pin của hộp sạc thấp.

Vui lòng sạc hộp sạc bằng cáp USB Type-C đi kèm.