ID bài viết : 00229782 / Sửa lần cuối : 09/09/2022In

Không có âm thanh phát ra từ loa sound bar khi kết nối với cổng HDMI ARC của Tivi đã tắt chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) bị tắt thì tùy theo mẫu Tivi của bạn mà loa Sound Bar có thể phát ra âm thanh hoặc không. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước sau đây để bật chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI):

  HT-A3000

  HT-S400

  HT-X8500

  HT-S350

  HT-G700

  HT-S20R / 40R

  Lưu ý: Nếu bạn muốn xuất âm thanh khi đã tắt Điều khiển cho HDMI, hãy kết nối Tivi và loa Sound Bar bằng cả cáp HDMI và cáp quang kỹ thuật số.
  Sơ đồ kết nối

  • 1. Cáp HDMI
  • 2. Cáp quang kỹ thuật số
  • 3. Giắc cắm HDMI IN trên Tivi
  • 4. Giắc cắm đầu ra kỹ thuật số quang học trên Tivi
  • 5. Giắc cắm HDMI OUT trên loa Sound Bar
  • 6. Giắc cắm TV IN (OPTICAL) trên loa Sound Bar

  Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Connecting with a TV (Kết nối với Tivi) trong Startup Guide (Hướng dẫn khởi động) cho loa Sound Bar của bạn.