ID bài viết : 00226483 / Sửa lần cuối : 17/04/2019

Cách chuyển đổi nguồn đầu vào bằng điều khiển từ xa

    Nếu bạn nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO) trên điều khiển từ xa, bạn sẽ vào menu Input source (Nguồn đầu vào). Từ menu đó, bạn có thể chọn nguồn đầu vào bạn muốn hiển thị. Có một số nguồn đầu vào như Tivi, thiết bị kết nối HDMI hoặc ổ USB.

    Bạn cũng có thể dùng Edit (Chỉnh sửa) trong menu để thêm các ứng dụng thường dùng như Netflix hoặc YouTube. Ngoài ra, bạn có thể xóa các ngõ vào và ứng dụng mà bạn không thường xuyên sử dụng để tạo menu cá nhân của riêng bạn.

    Bạn muốn xem ví dụ? Chúng ta hãy cùng đi qua từng bước!