ID bài viết : 00225328 / Sửa lần cuối : 13/11/2019

Thử thiết lập lại điều khiển từ xa

  Thử thiết lập lại điều khiển từ xa

  Màn hình Tivi trắng trơn

  1. Tháo pin trên điều khiển từ xa ra
  2. Nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa trong 3 giây
  3. Lắp pin vào lại điều khiển từ xa và thử lại

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤