ID bài viết : 00201558 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Tivi hiển thị mức âm lượng khác biệt khi tôi kết nối với loa sound bar

  Khi bạn chuyển đổi cài đặt Speaker Output (Ngõ ra loa) của Tivi giữa Tivi và loa Sound Bar thì âm lượng sẽ chuyển đổi theo cài đặt đó, vì vậy giá trị hiển thị sẽ khác.

  Nếu bạn đang sử dụng Tivi cùng với loa Sound Bar và chuyển đổi cài đặt ngõ ra loa của Tivi giữa Tivi và loa Sound Bar thì âm lượng sẽ chuyển đổi theo cài đặt đó, vì vậy giá trị hiển thị sẽ khác. Đây không phải là lỗi.

  Ví dụ: khi chuyển đổi ngõ ra loa từ Tivi (âm lượng loa trong 40 dB) thành loa Sound Bar thì âm lượng hiển thị sẽ chuyển sang âm lượng loa Sound Bar (20 dB).


  (10 db - 100 db)

  (20 db - 50 db)

  [A] Hiển thị âm lượng loa trong của Tivi (40 db)
  [B] Hiển thị âm lượng loa Sound Bar (20 dB)

  Lưu ý: 

  Bạn có thể xem tình huống này trên thực tế khi thực hiện các cài đặt sau đây với loa Sound Bar được kết nối với Sony BRAVIA.

  • Khi chuyển điều khiển thiết bị Bravia Sync (Control for HDMI) (Điều khiển cho HDMI) thành OFF/ON (TẮT/BẬT).
  • Khi chuyển Speaker Output (Ngõ ra loa) của Tivi thành TV Speakers/Audio System (Loa Tivi/Hệ thống âm thanh).